วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา เปิดรับบุคคลทั่วไปที่ทำงานในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ตลอดจน ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระเพื่อปรับวุฒิการศึกษาให้สูงขึ้น อันจะเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอาชีพให้มีประสิทธิภาพให้สูงขึ้น


จบแล้วได้อะไร


 วุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น
 ปรับขั้นเงินเดือน
 มีวุฒิการศึกษาตรงตามอาชีพ

แล้วดีอย่างไร


 ประหยัดเวลา
 ลดค่าใช้จ่าย

โปรแกรมที่เปิดสอน


 โปรแกรม 1 เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
 โปรแกรม 2 เรียนวันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 18.30 น.
 โปรแกรม 3 DVT เรียนตามวันหยุด

สถานที่รับสมัคร


 อาคารเรืองวิชา วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
 Tel. 044-465168-9 Mobile. 099-4756660, 099-4756661
 089-8486488,081-3901944 Fax : 044-465165-207