สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ There are 5 Promotions TAB, SPECIAL OFFERS, PRIVILEGE, ROYAL ORCHID PLUS, ROYAL ORCHID HOLIDAYS and View All Promotionsเกี่ยวกับสาขา     เราจะเห็นว่ามีการใช้อินเตอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะด้านการศึกษา ใช้ประกอบการเรียนการสอน ตามเทคโนโลยีส่งเมล์ หาข้อมูลผ่านเว็บเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ให้ทันยุคทันสมัย นอกจากนี้ยังนำเทคโนโลยีไปใช้ในการประกอบธุรกิจ และการทำงาน เพื่อให้การบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ไอทีจึงมีความสำคัญมากในสังคมปัจจุบันและอนาคต


จุดเด่น เฉพาะ C-TECH


 เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมและซอฟต์แวร์
 เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับโครงสร้างของคอมพิวเตอร์และการควบคุมคอมพิวเตอร์
 เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสาร
 เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในงานด้านกราฟิก มัลติมีเดีย
 เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ทำงานที่ชาญฉลาด
 เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ