ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยการก่อตั้ง

     ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ 2535

สถานที่ตั้ง

     เลขที่ 77/1 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

     เป็นสถาบันที่มีเนื้อที่กว้างขวางประมาณ 39.5 ไร่ ปลูกต้นไม้นานาพันธุ์ อาทิเช่น ประดู่ ปีบ ปาริชาติ ชัยพฤกษ์ ฯลฯ อาคารแบ่งออกได้ 4 ส่วน ดังนี้

          1. อาคารเรืองวิชา 6 ชั้น 100 ห้องเรียน พื้นที่ 9,000 ตารางเมตร

          2. อาคารโรงฝึกงานแยกออกเป็นสัดส่วนเฉพาะงาน 5 สาขา ได้แก่ อาคารฝึกงานช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง ช่างเทคนิคสถาปัตย์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์

          3. อาคารปกครองอยู่ส่วนหน้าสุด

          4. อาคารเก็บกาญจนา

ชื่อวิทยาลัย

     ภาษาไทย : วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์

     ภาษาอังกฤษ : Chanapolkhan Technological College

สีประจำวิทยาลัย

     - สีแสด : ความรุ่งโรจน์ดุจแสงอาทิตย์ที่มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตทั้งปวง

     - สีน้ำเงิน : ความแน่วแน่ ความหนักแน่น สุขุม

ปรัชญาประจำวิทยาลัย

     ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

สัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย

ความหมายสัญลักษณ์รวงผึ้ง

     - ความขยันขันแข็ง รู้จักแบ่งหน้าที่

     - ความปราณีตในการทำงาน

     - ความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

     - มีความรู้เป็นพิษสง

     - ความซื่อสัตย์มัธยัสต์

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย

ต้นชัยพฤกษ์

     - ต้นไม้แห่งชัยชนะ สอดคล้องกับนามวิทยาลัยคือ "ชนะพลขันธ์"

เพลงประจำวิทยาลัย

     แสดน้ำเงิน คือ ใจของผองน้องพี่

ดั่งชีวีภูมิใจรักสถาบัน

จากถิ่นใดรวมใจเราไว้ด้วยกัน

ดังเลือดเดียวมั่น ผูกพันสัญญา

     แสดน้ำเงิน คือ คำมั่นฉันท์น้องพี่

สรรสร้างความดี สามัคคียืนยง

มุ่งก้าวไป ด้วยใจอันซื่อตรง

ศักดิ์ศรีดำรง คงไว้คู่แสดน้ำเงิน