วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 คณะผู้บริหาร นักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมาสนับสนุนน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา และ ศูนย์พักคอย เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่


วันที่โพสต์ 25 ส.ค. 64