นศ.ซีเทค เข้าร่วมแข่งขัน ROV : True5G eSports Young Master
ในวันที่ 28 สิงหาคม 2565
ณ Korat Hall 2 ชั้น 4 เซ็ลทรัลโคราช
โดยเข้ารอบสูงสุดคือ 8 ทีมสุดท้าย