สาขาวิชาเครื่องกล/ยานยนต์ (MACHANIC AUTOMOTIVE)
     สาขาวิชาเครื่องกล/ยานยนต์ เป็นสาขาที่ได้รับความนิยมระดับต้นๆ ของสายอาชีพ เนื่องจากมีโอกาสในการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา ซึ่งทุกๆ วันนี้ แต่ละครอบครัวมีรถอย่างต่ำบ้านละ 1 คัน ขึ้นไป โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีมากกว่า 1 คันอีกต่างหาก ทั้งการใช้รถมีระยะเวลาซ่อมบำรุงรักษาทุกๆ รอบ เช่น 3 เดือนครั้ง หรือ 6 เดือนครั้ง หรือตามสภาพรถ โอกาสในการเจริญก้าวหน้าของช่างยนต์ จึงมีอัตราการเจริญเติบโตสูงมาก และสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวได้