สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง There are 5 Promotions TAB, SPECIAL OFFERS, PRIVILEGE, ROYAL ORCHID PLUS, ROYAL ORCHID HOLIDAYS and View All Promotionsศิษย์เก่าสาขา

นายทรงกลด งามสนอง
สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ จบปี 2557
ทำงานที่ บริษัท กำจัดปลวก
ตำแหน่ง 
ความประทับใจ
     ประสบการณ์และเพื่อนๆ ร่วมชั้นเรียน และที่สำคัญต้องขอขอบคุณคณะครูอาจารย์ผู้สอน ที่ได้ ให้ความรู้และอบรมสั่งสอนนักศึกษาเป็นอย่างดี ที่ได้เปิดโอกาสให้ทุกคน ที่ต้องการศึกษาต่อ ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ที่อยากเรียนต่อ
นายคมสัน สุนทรพุทธศาสน์
สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ จบปี 2550
ทำงานที่ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
ตำแหน่ง ช่างเทคนิค
ความประทับใจ
     มีความประทับใจและดีใจ ที่เข้ามาเรียนที่ซีเทค การฝึกปฏิบัติ แบบเป็นทีม ทำให้มีความเข้าใจในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งขาดสิ่งเหล่านี้ไป การเข้าสังคมการทำงานจะเป็นเรื่องยาก จึงต้องขอบคุณ C-TECH ที่สอนให้มีประสบการณ์ที่ดีๆ
นายประจักษ์ เทียนใช้ดี
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง(เครื่องกลไฟฟ้า) จบ 2557
ทำงานที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ตำแหน่ง พนักงานช่าง ระดับ 3
ความประทับใจ
     ความรู้สึกที่มี ไฟฟ้าเป็นวิชาที่กว้าง ไม่ว่าจะในชีวิตประจำวันหรือ ในการเรียน ย่อมมีไฟฟ้าเข้าไปเกี่ยวข้องไม่มากก็น้อย ทุกวันนี้ทุกบ้าน มีไฟใช้ มีเครื่องใช้ไฟฟ้า ทุกอย่างต้องใช้ไฟฟ้า แล้วช่างไฟฟ้าจะไหนเสีย วิทยาลัยฯ สอนให้เราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น สร้างความรับผิดชอบให้เรา เรียนรู้แบบผสมผสาน ที่สำคัญคือเรามาเรียนแต่การเรียน การสอน ทำให้เราได้ ครอบครัวและมิตรภาพบางครั้งที่ได้ทำกิจกรรมในวิลัย ได้สัมผัสถึงมิตรภาพระหว่างเพื่อนต่างสาขาหรือแม้กระทั่งครูอาจารย์ ที่ท่านให้ความรู้สึก ให้คำว่าครอบครัวไม่ผิดหวังคับที่จบจาก ซี-เทค
สิบโทอภิชาติ สินนอก
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง จบปี 2556
ทำงานที่ กรมการทหารสื่อสารที่ 101 กรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน จังหวัดสมุทรสาคร
ตำแหน่ง เสมียนส่งกำลัง
ความประทับใจ
     การทำงานกับการเรียน ที่มีความใกล้เคียงกัน ทำให้สามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานได้ วันนี้การเป็นทหาร ผมก็ได้นำประสบการณ์ จาก C-TECH มาใช้กับการทำงานได้เป็นอย่างดี