C-Tech Topic   ตั้งคำถามใหม่ ตอบ
  มีคำถาม
 โดย jirapa >>    [ 13 ก.ย. 62 ]
1
  ย้ายวิทลัย
 โดย Mi >>    [ 13 ก.ย. 62 ]
1
  มีคำถาม
 โดย prawut >>    [ 13 ก.ย. 62 ]
1
  สอบถาม
 โดย Am >>    [ 13 ก.ย. 62 ]
1
  เปิดรับนักศึกษาใหม่ตอนไหนคะ
 โดย Wani >>    [ 10 ก.ย. 62 ]
1
  ปวส.วันอาทิตย์เรียนกี่เทอมครับ
 โดย Chai >>    [ 7 ก.ย. 62 ]
1
  ถ้าจะเรียนเก็บหน่วยกิตในบางวิชาของสาขาการบัญชีสามารถเรียนที่นี่ได้ไหมคะและสามารถเทียบโอนเกรดได้ไหม
 โดย วิจิตรา >>    [ 5 ก.ย. 62 ]
1
  ถ้าจบปวสอิเล็กทรอนิกส์จบ ป.ตรี แล้วอยากมาเทียบโอนเรียน ปวส. ก่อสร้าง จะต้องเรียนอีกกี่ปีครับ
 โดย ธีธัช >>    [ 26 ส.ค. 62 ]
1
  อยากถามว่าค่าเทอมคนที่เรียน วันอาทิตย์เทอมล่ะเท่าไรค่ะ จ่ายรอบแรกเท่าไร ผ่อนจ่ายได้ไม ยังไง ทุกสาขาเท่ากันไม ทำงานด้วยเรียนด้วยต้องยังไง สมัครที่ไหน
 โดย ธันยพร สุดสายตา >>    [ 21 ส.ค. 62 ]
1
  จะต่อปวส.ช่างยนต์
 โดย จักร >>    [ 17 ส.ค. 62 ]
1
  รายได้ระหว่างเรียน
 โดย จักร >>    [ 17 ส.ค. 62 ]
1
  จำรหัสนักศึกษาไม่ได้ค่ะ
 โดย พชรมน สุขสาเกษ >>    [ 11 ส.ค. 62 ]
1
  ตอนนี้มีปวส.ก่อสร้าง แบบทวิภาคีไหมครับ
 โดย ณัฐพล แนบสนิท >>    [ 9 ส.ค. 62 ]
1
  ปวส. สาขาการจัดการธุรกิจปลีก
 โดย Tana >>    [ 5 ส.ค. 62 ]
2
  ปวส.ภาคสมทบเรียนเฉพาะวันอาทิตย์กี่เดือนจบครับ
 โดย รักชาติ นิดคำหาร >>    [ 3 ส.ค. 62 ]
1
ทั้งหมด 297 รายการ