สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ There are 5 Promotions TAB, SPECIAL OFFERS, PRIVILEGE, ROYAL ORCHID PLUS, ROYAL ORCHID HOLIDAYS and View All Promotionsศิษย์เก่าสาขานางสาวธาริน ดวงกระโทก
สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์
ทำงานที่ ศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา คณะวิทยาการจัดการ โปรแกรมสาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ตำแหน่ง 
ความประทับใจ
     ตั้งแต่ได้มาเรียนที่ C-Tech รู้สึกประทับใจ เพราะมีอาจารย์คอยดูแล ให้คำแนะนำคำสอนที่ดี เป็นที่ที่ได้เจอมิตรภาพที่ดีเช่นกัน เป็นสถาบันที่ให้โอกาสให้เราได้ไปฝึกงาน ทำให้ได้ประสบการณ์จากการฝึกงาน ที่สอนให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่าง จึงอยากฝากถึงน้องๆ ที่หาที่เรียนอาชีวะ ขอแนะนำให้มาเรียนที่ C-Tech เลยค่ะ แล้วน้องๆจะไม่ผิดหวัง...!
นางสาวอนัญญา แสงงาม
สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์
ทำงานที่ ศูนย์กระจายสินค้าซีพีออล์ล จังหวัดขอนแก่น
ตำแหน่ง ธุรการ ของแผนกจัดเก็บและเติมสินค้า
ความประทับใจ
     ความรู้สึกต่อการเรียนทวิภาคี เป็นการเรียนที่ทำให้ผู้ที่เรียนได้ประสบการณ์จากการเรียนและการทำงานโดยตรงกับสาขาที่เรียน จบมามีงานรับรอง เพราะมีใบรับรองการฝึกงานจากสถานที่ฝึกงานออกให้ และมีโอกาสที่จะได้งานสูงกว่าคนอื่นๆๆ ความรู้สึกต่อวิทยาลัย เป็นวิทยาลัยที่สอนด้วยประสบการณ์จริง ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆๆ รอบตัวอยู่ตลอดเวลา อาจารย์ให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆๆ อบอุ่นและเป็นกันเองมากค่ะ
นายมนตรี แตงเกษม
สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์
ทำงานที่ คลังสินค้าเบเกอร์รี่ BDC โคราช(WB22) แผนก ควบคุมสินค้า บริษัท ซีพี ออล์ล จำกัด(มหาชน)
ตำแหน่ง ควบคุมสินค้า
ความประทับใจ
     ขอขอบคุณทางวิทยาลัยครับ ที่ทำให้ผมมีรายได้ระหว่างเรียน และมีงานรองรับให้หลังเรียนจบการศึกษา ขอเชิญชวนน้องๆๆที่สนใจมาเรียนที่ซีเทค น้องจะไม่ผิดหวัง เรียนด้วย และมีรายได้ระหว่างเรียน เรียนจบแล้วมีงานทำแน่นอนครับ
นางสาวจุทามาศ แจ่มไธสง
สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์
ทำงานที่ ศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ตำแหน่ง สาขาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ
ความประทับใจ
     วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา เป็นสถาบันที่ทำให้ประสบความสำเร็จทางการศึกษาอีกขึ้นหนึ่งคือระดับ ปวส. ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาก็รู้สึกรักสถาบันแห่งนี้มาก อาจารย์ใจดีและพร้อมที่จะให้ความรู้และคำปรึกษาแก่นักศึกษาทุกคน ระหว่างที่เรียนก็มีรายได้เสริมจากการฝึกงาน สำหรับสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ก็จะได้ฝึกงานที่ ศูนย์กระจายสินค้า บริษัท cp all จำกัด (หมาชน) จังหวัดขอนแก่น ตลอดระยะเวลาการฝึกประสบการณ์ก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้รู้จักกับการทำงานจริงๆ และกระบวนการทำงานของคลังกระจายสินค้าตั้งแต่รับสินค้าเข้ามาจนกระทั่งส่งสินค้าไปยังร้านสาขา ได้รู้จักมิตรภาพจากเพื่อน ได้ความรู้ใหม่จากพี่ๆ ที่ cp all ทุกคนและการฝึกงานก็จะทำให้เรารู้จักอดทนอดกลั้น และรู้จักประหยัดอดออมมากขึ้น สุดท้ายก็อยากฝากถึงน้องๆทุกคนที่สนใจเรียนสาขาโลจิสติกส์ เราจะได้เรียนรู้หลายๆอย่าง จากการเรียนในห้องเรียนและจากประสบการณ์ฝึกงานที่คนอื่นอาจจะไม่ได้มีโอกาสเหมือนเรา เมื่อจบออกมาแล้วเราสามารถเรียนต่อระดับที่สูงขึ้นในสาขาการจัดการโลจิสติกส์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องได้ หรือถ้าจะทำงานก็มีงานรองรับโดยเฉพาะถ้าจบจาก C-TECH ฝึกงานจบสามารถทำงานต่อที่ศูนย์กระจายสินค้า cp all ได้เลยค่ะ ขอแค่มีความตั้งใจความสำเร็จก็อยู่แค่เอื้อมค่ะ
นายณัชชานันท์ มะปะทัง
สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์
ทำงานที่ ศูนย์กระจายสินค้า บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า ประเทศไทย จำกัด(มหาชน)
ตำแหน่ง รับสินค้า in bound ตำแหน่ง คีย์พั้นซ์
ความประทับใจ
     ความรู้สึกที่เรียน c-tech อันดับแรกต้องขอบคุณอาจารย์ทุกๆท่านที่สอนอบรมและให้ความรู้อย่างเต็มที่ และแนะแนวทางที่ดีมีประโยชน์ มอบประสบการณ์การฝึกงานที่ cp all ให้เพิ่มพูนความรู้ด้านสาขาที่เรียนมา ทำให้ได้ทำงานที่ดีๆ ตรงสายงานที่เรียนมา ฝากบอกน้องๆๆ มาเรียนที่นี้แล้ว น้องๆ จะได้รับดูแลอย่างใกล้ชิด และอบอุ่น ได้เรียนรู้การทำงานอย่างเต็มที่
นางรัตนา ปลั่งกลาง
สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ จบ 2551
ทำงานที่ Korat matsushita co.,Ltd.
ตำแหน่ง Sales Support
ความประทับใจ
     ก่อนอื่นต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณ คณะครูอาจารย์, วิทยาลัยฯ ที่ได้ให้ ความรู้สรรหาสิ่งดีๆ และโอกาสดีๆ มาให้กับลูกศิษย์เป็นอย่างดีเสมอมา จนทำให้ลูกศิษย์คนนี้ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง รู้สึกโชคดีมากที่ได้ ตัดสินใจเข้ามาเรียนที่นี่ ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จ นั่นคือมิตรภาพคำว่า “เพื่อน” ขอบคุณ พี่ๆ น้องๆ ที่เป็นกำลังใจมา ตลอด สุดท้ายนี้ขอให้น้องๆ ให้รู้จัก 3 อดนี้เอาไว้ดีๆ นะ อดทน อดกลั้น และอดออม แล้วชีวิตจะพบแต่ดีๆ ประสบความสำเร็จในทุกด้านค่ะ...
นายวรวิทย์ ข้อสูงเนิน
สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ จบ 2551
ทำงานที่ บริษัท มอนทาน่า อินเตอร์เทรด จำกัด
ตำแหน่ง 
ความประทับใจ
     มีความรู้สึกประทับใจในตัวอาจารย์ที่ดูแลเอาใจใส่ลูกศิษย์ และเพื่อนๆ ร่วมห้องเรียนก็ยังน่ารักช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอดจนจบการศึกษา
นายภูริวัจน์ พัทรวงศ์รักษ์
สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์
ทำงานที่ Bangkok Resource Center Limited (BRC)
ตำแหน่ง 
ความประทับใจ
     ผมเรียกอาจารย์ ที่นี่ว่า "พ่อกับแม" เพราะสถาบันแห่งนี่ คือ สถานศึกษาที่ให้ทั้งวิชาชีพ และวิชาชีวิตไปพร้อม ๆ กัน เพราะอาจารย์มีความเอาใจใส่ดูแล พร้อมทั้งให้ความรัก ความหวังดี ให้คำปรึกษาทุก ๆเรื่อง ต่อลูกศิษย์ทุก ๆ คน ผมได้รับความรู้จากสถาบันแห่งนี่ อย่างเต็มภาคภูมิ
นายจีรศักดิ์ บรรลือทรัพย์
สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์
ทำงานที่ บริษัท CP ALL จำกัด(มหาชน)
ตำแหน่ง ฝ่ายจัดส่งสินค้า
ความประทับใจ
     ต้องขอขอบคุณวิทยาลัยที่จัดให้มีการเรียนแบบทวิภาคี เรียนที่วิทยาลัย 1 ปี ฝึกงาน 1 ปี สาเหตุที่เลือกทำงานที่บริษัท CP ALL จำกัด(มหาชน) เพราะเป็นทางศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ เป็นบริษัทที่มีรากฐานมั่นคง มีการทำงานที่เป็นระบบและมีสาขาอยู่ทั่วประเทศ CP ALL ถือเป็นบ้านหลังที่ 2 ของผมก็ว่าได้ พี่ๆ ที่ทำงานมีความเป็นกันเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอด ทำให้การทำงานเป็นแบบพี่ช่วยน้อง ผมอยู่ที่นี่แล้วรู้สึกอบอุ่น อยากให้น้องๆลองมาสัมผัสด้วยตัวเองครับ
นายไชยสิทธิ์ สารีบุตร
สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์
ทำงานที่ บริษัท CP ALL จำกัด(มหาชน)
ตำแหน่ง ฝ่ายจัดส่งสินค้า
ความประทับใจ
     ต้องขอขอบคุณวิทยาลัยที่เปิดกว้าง ให้มีการเรียนแบบทวิภาคี เรียนที่วิทยาลัย 1 ปี ฝึกงาน 1 ปี สาเหตุที่ได้เข้ามาทำงานกับบริษัท CP ALL จำกัด(มหาชน) เพราะช่วงเวลาฝึกงานกับทางศูนย์กระจายสินค้า ขอนแก่น ทำให้เรียนรู้การทำงานจริง ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา และดีใจที่ได้ทำงานกับองค์กรที่มั่นคง เติบโตในทุกๆ ด้านของธุรกิจ ทำให้เรามีรายได้ที่มั่นคง
นายอิสรานุวัฒน์ ชัยชนะ
สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์
ทำงานที่ บริษัท สยามซานิทารีแวร์ อินดัสทรี (Cotto) จำกัด
ตำแหน่ง ช่างเทคนิควางแผนการผลิต
ความประทับใจ
     รู้สึกประทับใจคณะครูอาจารย์ที่มีศักยาภาพด้านความรู้และประสบการณ์ ทั้งสิ่งแวดล้อมและเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนในสถานศึกษาที่เพียบพร้อม รวมทั้งการจัดหาสถานที่ฝึกงาน 1 ปีการศึกษา หรือทวิภาคี (DVT) ที่มีคุณภาพ จึงทำให้มั่นใจได้ว่าเรียนจบแล้วมีงานทำ
- มั่นใจได้ว่าเมื่อจบการศึกษา สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้
- เป็นที่ยอมรับในสถานประกอบการต่างๆ
- ทางสถาบันมีการติดตามผลของนักศึกษาที่จบการศึกษา