สาขาวิชาบัญชี There are 5 Promotions TAB, SPECIAL OFFERS, PRIVILEGE, ROYAL ORCHID PLUS, ROYAL ORCHID HOLIDAYS and View All Promotions


ศิษย์เก่าสาขา

นางสาวชมพูนุช บินตะคุ
สาขาวิชา บัญชี
ทำงานที่ มณฑลทหารบกที่ 11
ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
ความประทับใจ
     เรียนตั้งแต่ ปวช. - ปวส. ตลอดระยะเวลา 5 ปี อาจารย์มีความเป็นกันเองกับนักศึกษา เอาใจใส่ ให้ความรักและดูแลลูกศิษย์อย่างดี จึงอยากชักชวนน้อง ๆ ที่กำลังมองหาที่เรียนที่ศึกษาต่อ พี่ขอการันตี ในการสมัครเข้ามาเรียนในสาขาวิชาบัญชี เรียนบัญชีไม่ยากอย่างที่คิด จบมามีงานทำแน่นอนจ้าาา
นางสาวพรสวรรค์ เสริฐเมืองปัก
สาขาวิชา การบัญชี จบปี 2557
ทำงานที่ ห้าง Centralplaza Ladprao
ตำแหน่ง 
ความประทับใจ
     วิทยาลัยสอนให้ดิฉันมีเป้าหมายในชีวิตและเดินตามเป้าหมายที่วางไว้จนสำเร็จได้ สอนให้ดิฉันมีเป็นผู้ใหญ่สามารถเลี้ยงตัวเอง และครอบครัวได้ ในส่วนของอาจารย์ผู้สอนทุกๆท่านสอนเป็นกันเองค่ะสอนโดยไม่ทำให้เราเครียดค่ะ
นางสาวโชติรส แสดใหม่
สาขาวิชา สาขาวิชาการบัญชี
ทำงานที่ โครงการชลประทาน นครราชสีมา
ตำแหน่ง การเงินและบัญชี
ความประทับใจ
     ความประทับใจ ตั้งแต่เข้าศึกษาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธุ์ ความรุ้ที่ได้จากวิลัยฯ สามารถนำมาประกอบการทำงานได้อย่างดี ความรับผิดชอบต่อตัวเองและหน่วยงานก็เป็นเรื่องที่สำคัญ ทางวิลัยฯฝึกระเบียบวินัยมีความตรงต่อเวลา และอาจารย์ก็เป็นกันเองอยู่กันอย่างครอบครัว ทำให้นักศึกษาไม่กังวลถ้าจะขอคำปรึกษา
นายธีระ ขุนสอน
สาขาวิชา บัญชี จบ 2550
ทำงานที่ โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา (นิติเวช)
ตำแหน่ง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ความประทับใจ
     ก่อนอื่นต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณ คณะครูอาจารย์ทุกท่านที่ได้สอน โอกาสดีๆ และสิ่งที่ดีให้และคอยชี้แนะแนวทางสู่ความสำเร็จ ซึ่งถือเป็น ความโชคดีอย่างมากที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวนี้ สุดท้ายนี้ ขอให้น้องๆ ที่ยังศึกษาอยู่ ขอให้ตั้งใจศึกษาหาความรู้และเก็บ ประสบการณ์ต่างๆ เพื่อจะได้นำเอาไปใช้ในอนาคตต่อไป
นางสาวปติญญา โหลานิตย์
สาขาวิชา บัญชี จบ 2557
ทำงานที่ บริษัท ทีจีเคเอ็นจีเนียริ่ง จำกัด
ตำแหน่ง พนักงานบัญชี
ความประทับใจ
     ความรู้สึกที่ได้เรียนที่ C-Tech มา 5 ปี มีความรู้สึกว่าท่านอาจารย์ สอนเป็นกันเองมากเหมือนลูกเหมือนหลาน สอนให้เรามีความรู้ในด้าน การพัฒนาความคิด การเรียน ส่งลูกศิษย์ให้มาถึงฝั่งจนเราได้ดีทุก วันนี้ค่ะ
นายธนกร จตุภัควัตร
สาขาวิชา บัญชี
ทำงานที่ บริษัท โชคยืนยงอุตสาหกรรม จำกัด
ตำแหน่ง พนักงานบัญชี
ความประทับใจ
     ความรู้สึกและความประทับใจในการศึกษาที่วิทยาลัยฯ ความประทับใจที่ได้ รับคือความเป็นกันเองและความเอาในใส่เป็นอย่างดีของอาจารย์ผู้สอน ในสาขาวิชาการบัญชี อาจารย์ผู้สอนให้ความรู้ในด้านบัญชีได้เป็นอย่าง ได้มีวิธีการสอนที่ทำให้นักศึกษาเข้าใจได้ง่ายและสามารถนำไปใช้ในชีวิต ประจำวันและการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรึกษา ปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนในสิ่งที่เราไม่เข้าใจอาจารย์ผู้สอน ก็จะช่วยให้เราเข้าใจได้เป็นอย่างดี