สาขาวิชาการตลาด There are 5 Promotions TAB, SPECIAL OFFERS, PRIVILEGE, ROYAL ORCHID PLUS, ROYAL ORCHID HOLIDAYS and View All Promotions


จบแล้วทำงาน


 การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
 การวิเคราะห์ตลาด
 การตลาดดิจิตอล
 การตลาดเพื่อองค์กรไม่แสวงหากำไร
 การจัดกิจกรรมทางการตลาด
 การตลาดขายปลีก - ขายส่ง
 ที่ปรึกษาด้านการตลาด
 การโฆษณา
 การประชาสัมพันธ์
 เจ้าของธุรกิจส่วนตัว

จบแล้วศึกษาต่อ


 คณะบริหารธุรกิจ
 คณะการจัดการ
 คณะบริหารธุรกิจ