สาขาวิชาการตลาด There are 5 Promotions TAB, SPECIAL OFFERS, PRIVILEGE, ROYAL ORCHID PLUS, ROYAL ORCHID HOLIDAYS and View All Promotionsศิษย์เก่าสาขา


นางสาวกุลจิรา น้อยแสง
สาขาวิชา การตลาด
ทำงานที่ ทวีทรัพย์ (ไฟแนนซ์)
ตำแหน่ง พนักงานบัญชี
ความประทับใจ
     ดิฉันรู้สึกภูมิใจมากที่ได้เรียนที่สถาบันแห่งนี้ เป็นใบเบิกทางแห่งความ สำเร็จ เพราะที่แห่งนี้ให้มากกว่าการเรียนรู้ คือ ประสบการณ์และเพื่อนๆ ร่วมชั้นเรียน และที่สำคัญต้องขอขอบคุณคณะครูอาจารย์ผู้สอน ที่ได้ ให้ความรู้และอบรมสั่งสอนนักศึกษาเป็นอย่างดี ที่ได้เปิดโอกาสให้ทุกคน ที่ต้องการศึกษาต่อ ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ที่อยากเรียนต่อ ภูมิใจมากค่ะ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ ซี-เทพ พลัส