ทุน กยศ. สำหรับ ปวช.


     ปวช. เรียนฟรี 15 ปี ตลอดหลักสูตร 3 ปี ผู้สมัครเรียนเป็นนักเรียน ปวช.1 ใหม่ทุกคน ไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนและฟรีทั้ง 5 รายการต่อไปนี้
     1. เงินอุดหนุนรายบุคคล
     2. หนังสือ
     3. อุปกรณ์การเรียน
     4. เครื่องแบบนักเรียน
     5. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
     สำหรับรายจ่ายอื่นๆ ระหว่างการเรียน ด้านค่าที่พัก (สำหรับผู้ที่ไม่ได้พักอาศัยอยู่กับผู้ปกครอง) ,อาหาร ,เสื้อผ้า และเบ็ตเตล็ดอื่นๆ ที่สามารถขอกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ได้ตั้งแต่เทอมแรก

ทุน กยศ. สำหรับ ปวส.


     ผู้ที่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับ ปวส. ทุกคนสามารถขอกู้ยืมทุน กยศ. หรือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อใช้เป็นค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างเรียนได้ จนจบหลักสูตร ปวส. (นักศึกษาจะใช้คืนเงินกู้ดังกล่าวหลังจากจบการศึกษาแล้ว 2 ปี) ผ่อนชำระแบบสบายในระยะเวลา 15 ปี
     ดังนั้น การขอรับทุน กยศ. จึงเหมาะกับนักศึกษาที่มองเห็นการณ์ไกล และพร้อมที่จะวางแผนชีวิตที่มั่นคงด้วยการมีการศึกษาที่ดี ต้องการที่จะแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองด้านค่าใช้จ่ายในการเรียน โดยนักศึกษาสามารถแจ้งความจำนงค์ขอรับทุน กยศ. ในวันมอบตัวที่วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา