อบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่ 77...
     รุ่นที่ 77 อบรมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1 วันที่ 15-17 ส.ค. 60 และทดสอบมาตรฐาน วันที่ 18 ส.ค. 60 ...
อบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่ 76...
     รุ่นที่ 76 อบรมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1 วันที่ 18-20 ก.ค. 60 และทดสอบมาตรฐาน วันที่ 21 ก.ค. 60 ...
อบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่ 75...
     รุ่นที่ 75
อบรมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1
วันที่ 27-29 มิ.ย. 60
และทดสอบมาตรฐาน วันที่ 30 มิ.ย. 60...
อบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่ 74...
     รุ่นที่ 74
อบรมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1
วันที่ 6-8 มิ.ย. 60
และทดสอบมาตรฐาน วันที่ 11 มิ.ย. 60...