C-TECH วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
คำถามประจำสัปดาห์ วันที่ 10-14 สิงหาคม 2558...
     1.งานวันแม่แห่งชาติจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อใด
2.เพลงประจำวันแม่คือเพลงอะไร ใครเป็นผู้แต่ง
...
เชิญชวนนักศึกษาชาวซีเทค เข้าชมนิทรรศการ ในหัวข้อ ข...
     เชิญชวนนักศึกษาชาวซีเทค เข้าชมนิทรรศการ ในหัวข้อ ขยะเท่ากับศูนย์ สมองจอมสั่งการ ถูกใจไทยและ...
เชิญชวนนักเรียนนักศึกษา เข้าไปอ่านเกร็ดความรู้ในคอ...
     เกร็ดความรู้ในคอมพิวเตอร์ และหนังสือที่เกี่ยวข้องกับสาขาต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้อ่านและสนใจภายในห้องสมุด...

งานห้องสมุดเคลื่อนที่

งานห้องสมุดเคลื่อนที่
ศูนย์สุขภาพชุมชนศีรษะระเลิงและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่...

กิจกรรมบริจาคหนังสือ

กิจกรรมบริจาคหนังสือ
โรงเรียนบ้านไชยมงคล...