C-TECH วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
Close


English Mate การนำเอาภาพยนต์ชั้นยอดมาทำเป็นสื่อการเรียนรู้ และ
ยังสามารถเลือกบทเรียนเองตามใจชอบ สามารถเรียนที่ไหนก็ได้ ไม่ว่า
จะเป็นที่บ้าน ในห้องเรียน ห้องสมุด ขอแค่มีคอมพิวเตอร์แลอินเตอร์เน็ตห้องเรียนอัจฉริยะของเรา มีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ อย่างเหมาะสม ทั้งสถานที่ตั้งห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ ระบบไฟฟ้า เครื่องเสียง ระบบปรับ
อากาศ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนต่างๆ ในห้องเรียน


ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
แผนปฏิบัติการงบประมาณ
ข้อมูลหลักสูตรแผนการเรียน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา

อบรมสัมนาวิชาชีพ ในหัวข้อ Service Mide นั้นสำคัญอย่างไร โดยคุณทองมวน อินทร์ประโคน

อบรมสัมนาวิชาชีพ ในหัวข้อ Service Mide นั้นสำคัญอย่างไร
โดย คุณทองมวน อินทร์ประโคน

แข่งขันทักษะภายนอกครั้งที่ 31 ที่เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 2 ก.พ. 60

แข่งขันทักษะภายนอกครั้งที่ 31 ณ เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 2 ก.พ. 60...

Exhibition 2016

Exhibition 2016
โดยมี ท่าน ดร.สำราญ หงษ์กลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา...

ทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโ

ทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโ...

ตารางสอบปลายภาคเรียน 2/2559...
     สอบวันที่ 27 ก.พ. - 3 มี.ค 2560
Download ตารางสอบ ปวช.
Download ตารางสอบ ปวส....
กำหนดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศและพิธีซ้อมมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559...
     กำหนดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศและพิธีซ้อมมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

Download กำหนดการปัจฉิมนิเทศ และพิธีซ้อมมอบประกาศนียบัตร
Download กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร...
สำหรับผู้ที่กำลังหางานทำ บริษัท ราชสีมาผลิตเหล็ก จำกัด รับสมัครช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า 1 ตำแหน่...
     สำหรับผู้ที่กำลังหางานทำ บริษัท ราชสีมาผลิตเหล็ก จำกัด รับสมัครช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า 1 ตำแหน่ง...
ตารางสอบกลางภาคเรียน ประจำปีการศึกษาที่ 2/2559...
     สอบวันที่ 9-13 มกราคม 2560

Download ตารางสอบ ปวช.
Download ตารางสอบ ปวส....