C-TECH วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
Close


English Mate การนำเอาภาพยนต์ชั้นยอดมาทำเป็นสื่อการเรียนรู้ และ
ยังสามารถเลือกบทเรียนเองตามใจชอบ สามารถเรียนที่ไหนก็ได้ ไม่ว่า
จะเป็นที่บ้าน ในห้องเรียน ห้องสมุด ขอแค่มีคอมพิวเตอร์แลอินเตอร์เน็ตห้องเรียนอัจฉริยะของเรา มีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ อย่างเหมาะสม ทั้งสถานที่ตั้งห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ ระบบไฟฟ้า เครื่องเสียง ระบบปรับ
อากาศ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนต่างๆ ในห้องเรียนชมรมการแสดง จิตอาสา "สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง"

ชมรมการแสดง จิตอาสา "สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง"...

ชาว c-tech ร่วมกันทำบุญตกบาตรวันเข้าพรรษา

ชาว c-tech ร่วมกันทำบุญตกบาตรวันเข้าพรรษา
วันที่ 24 กรกฎาคม 2558...

ออกอาชีวะบริการครั้งที่ 4 รร.บ้านนากลาง รร.บ้านสีมุม

ออกอาชีวะบริการครั้งที่ 4 รร.บ้านนากลาง รร.บ้านสีมุม
วันที่ 23 กรกฎาคม 2558...

การอบรมจิตวิทยาวัยรุ่นและเทคนิคการให้คำปรึกษา

การอบรมจิตวิทยาวัยรุ่นและเทคนิคการให้คำปรึกษา
วันที่ 11 กรกฎาคม 2558...

ตัวแทนวิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นคคราชสีมา ส่งเข...
     ตัวแทนวิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นคคราชสีมา ส่งเข้าประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 3 โครงการ
1. โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ปตท. ประจำปี 2558
2. โครงการกระทิงแดง U Project ปี 2
3. โครงการรางว...
การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 “ได้รางว...
     ขอแสดงความยินดีกับ นายสุธิพร รุกขชาติ ปวช. 3 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ได้รางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26
ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558 ณ สถาบันพัฒนาฝี...
กำหนดการและตารางสอบภาคเรียนที่ 1/2558...
     สอบวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2558

Download ตารางสอบ ปวส.
Download ตารางสอบ ปวช....
รับสมัครครูผ้สอนหลายอัตรา...
     ครูสอนช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ครูสอนช่างเทคนิคพื้นฐาน...