C-TECH วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
Close


English Mate การนำเอาภาพยนต์ชั้นยอดมาทำเป็นสื่อการเรียนรู้ และ
ยังสามารถเลือกบทเรียนเองตามใจชอบ สามารถเรียนที่ไหนก็ได้ ไม่ว่า
จะเป็นที่บ้าน ในห้องเรียน ห้องสมุด ขอแค่มีคอมพิวเตอร์แลอินเตอร์เน็ตห้องเรียนอัจฉริยะของเรา มีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ อย่างเหมาะสม ทั้งสถานที่ตั้งห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ ระบบไฟฟ้า เครื่องเสียง ระบบปรับ
อากาศ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนต่างๆ ในห้องเรียน


ความพึงพอใจในระบบสารสนเทศ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง

กิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2557

กิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2557...

บริการชุมชน C-Tech Mobile วันที่ 18-19 ธ.ค. 57

บริการชุมชน C-Tech Mobile ที่ โรงเรียนอ่างห้วยยาง ต.ยางใหญ่ อ.เมือง
จ.นครราชสีมา

วันที่ 18-19 ธ.ค. 57...

บริการชุมชน C-Tech Mobile วันที่ 27-28 พ.ย.57

บริการชุมชน C-Tech Mobile ที่ โรงเรียนตำบลโคกกรวด ต.โคกกรวด อ.เมือง
จ.นครราชสีมา

วันที่ 27-28 พ.ย.57...

อบรมเชิงปฏิบัติการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

อบรมเชิงปฏิบัติการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557

ระหว่างวันที่ 7-14 ธันวาคม 2557
วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา...

ครูดีศรีโคราช...
     ขอแสดงความยินดี กับ ครูดีศรีโคราช
1. นางพรรทิพา เจริญวงศ์
2. นางดุษฎี...
กฎระเบียบการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557...
     1. สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557 วันที่ 29,30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2557
2. สิ่งที...
นักศึกษาซีเทค ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข...
     นักศึกษาซีเทค ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการขาย ณ คณะวิทยาการ...
TOYOTA KORAT 1988 ขอเชิญนักศึกษาประกวดออกแบบ Toyot...
     TOYOTA KORAT 1988 ขอเชิญนักศึกษาประกวดออกแบบ Toyota Korat 1988 MasCot Design Con...
ระเบียบการออกฝึกงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นค...
     ระเบียบการออกฝึกงานวิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา

เพื่อให้การอ...