C-TECH วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
Close


English Mate การนำเอาภาพยนต์ชั้นยอดมาทำเป็นสื่อการเรียนรู้ และ
ยังสามารถเลือกบทเรียนเองตามใจชอบ สามารถเรียนที่ไหนก็ได้ ไม่ว่า
จะเป็นที่บ้าน ในห้องเรียน ห้องสมุด ขอแค่มีคอมพิวเตอร์แลอินเตอร์เน็ตห้องเรียนอัจฉริยะของเรา มีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ อย่างเหมาะสม ทั้งสถานที่ตั้งห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ ระบบไฟฟ้า เครื่องเสียง ระบบปรับ
อากาศ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนต่างๆ ในห้องเรียน


ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
แผนปฏิบัติการงบประมาณ
ข้อมูลหลักสูตรแผนการเรียน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา

ประกวดโครงงาน ต้นกล้าพลังงาน ในหัวข้อ "นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว 2559"

ประกวดโครงงาน ต้นกล้าพลังงาน ในหัวข้อ "นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว 2559"
ที่ มหาวิ...

ศูนย์ทดสอบช่างฝีมือแรงงาน สาขาวิชาชีพช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ ๑ รุ่น 2

ศูนย์ทดสอบช่างฝีมือแรงงาน สาขาวิชาชีพช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ ๑ รุ่น 2...

การตรวจเยี่ยมโครงการปลุกยักษ์ตื่น

การตรวจเยี่ยมโครงการปลุกยักษ์ตื่น ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น Fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่...

Fixit Center (C-Tech Mobile) อาชีวบริการ

Fixit Center (C-Tech Mobile) อาชีวบริการ ที่เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครราชสีมา
...

กำหนดการและตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2559...
     DOWNLOAD ตารางสอบได้ที่นี่
Download ตารางสอบ ปวช.
Download ตารางสอบ ปวส....
ตารางสอบกลางภาคเรียน ประจำปีการศึกษาที่ 1/2559...
     DOWNLOAD ตารางสอบได้ที่นี่
ตารางสอบ ปวส.
ตารางสอบ ปวช....
เปิดศูนย์อาชีวะบริการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559...
     ฝ่ายช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
ได้เปิดศูนย์อาชีวะบริการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
ให้กับคณะครู-บุคลากรทางการศึกษา และท่านผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา
โดยให้บริการต่างๆ ดังนี้
1. ตรวจเช็คอาการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด
2. บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
3. ซ่อมเครื่องล่างรถยนต์
4. ปะยางรถจักรยานยนต์

พร้อมให้ลงทะเบียนแล้ว วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ที่ห้องพักครูช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โทร 044-465168-9 แฟกซ์ 044-465165 ต่อ 207...
มาแล้วๆๆ กิจกรรมตอบคำถามผ่าน Facebook...
     มาแล้วๆๆ กิจกรรมตอบคำถามผ่าน Facebook รถรุ่นใดคือ Lamborghini? ข้อ A B C ตอบคำถามได้ที่คอมเม้นท์ด้านล่างนี้ได้เลย ผู้โชคดีทั้งสองท่าน จะได้รับ กระเป๋า ซี-เทค สุดเฟี้ยวฟ้าว พร้อมทั้ง “กดไลค์ กดแชร์” แค่นี้ก็รับไปเลยง่ายๆ ประกาศผลรางวัลทุกๆ วันที่ 1 กับ 15 ของทุกๆ เดือน

เข้าร่วมสนุกได้เลย www.facebook.com/C-tech-484652181619963

...