C-TECH วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
Close


English Mate การนำเอาภาพยนต์ชั้นยอดมาทำเป็นสื่อการเรียนรู้ และ
ยังสามารถเลือกบทเรียนเองตามใจชอบ สามารถเรียนที่ไหนก็ได้ ไม่ว่า
จะเป็นที่บ้าน ในห้องเรียน ห้องสมุด ขอแค่มีคอมพิวเตอร์แลอินเตอร์เน็ตห้องเรียนอัจฉริยะของเรา มีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ อย่างเหมาะสม ทั้งสถานที่ตั้งห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ ระบบไฟฟ้า เครื่องเสียง ระบบปรับ
อากาศ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนต่างๆ ในห้องเรียน


ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
แผนปฏิบัติการงบประมาณ
ข้อมูลหลักสูตรแผนการเรียน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา

โครงการ Education to Employment : Vocational boot camp

โครงการ Education to Employment : Vocational boot camp...

c-tech ร่วมกับ บริษัท โซนี่(ประเทศไทย) จำกัด ในโครงการฦึกงานสร้างรายได้

c-tech ร่วมกับ บริษัท โซนี่(ประเทศไทย) จำกัด ในโครงการฦึกงานสร้างรายได้
23 มีนาคม 256...

พิธีรับใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

พิธีรับใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 โดย ดร.สำราญ หงษ์กลาง เป็นประธานมอบ...

ซ้อมแผนดับเพลิง โดย เทศบาลตำบลบ้านใหม่

ซ้อมแผนดับเพลิง โดย เทศบาลตำบลบ้านใหม่
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560...

รับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยงานทะเบียน 1 ตำแหน่ง...
     การศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. มีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ...
กำหนดส่งงาน ของครูและบุคลากรทางการศึกษา...
     .....
รับสมัครเจ้าหน้าที่ 1 ตำแหน่ง...
     รับสมัครเจ้าหน้าที่สนับสนุนทางสารสนเทศ ตำแหน่ง IT Support 1 ตำแหน่ง

สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา ชั้น 2 อาคารเรืองวิชา
ติดต่อสอบถาม โทร.044-495168-9 ...
ตารางสอบปลายภาคเรียน 2/2559...
     สอบวันที่ 27 ก.พ. - 3 มี.ค 2560
Download ตารางสอบ ปวช.
Download ตารางสอบ ปวส....