C-TECH วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
Close


English Mate การนำเอาภาพยนต์ชั้นยอดมาทำเป็นสื่อการเรียนรู้ และ
ยังสามารถเลือกบทเรียนเองตามใจชอบ สามารถเรียนที่ไหนก็ได้ ไม่ว่า
จะเป็นที่บ้าน ในห้องเรียน ห้องสมุด ขอแค่มีคอมพิวเตอร์แลอินเตอร์เน็ตห้องเรียนอัจฉริยะของเรา มีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ อย่างเหมาะสม ทั้งสถานที่ตั้งห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ ระบบไฟฟ้า เครื่องเสียง ระบบปรับ
อากาศ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนต่างๆ ในห้องเรียน


ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
แผนปฏิบัติการงบประมาณ
ข้อมูลหลักสูตรแผนการเรียน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา

ศึกษาดูงานและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ของนักศึกษาซีเทคพลัส รอบที่ 2

ศึกษาดูงานและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ของนักศึกษาซีเทคพลัส รอบที่ 2
วัน...

นักเรียน-นักศึกษา ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน(สีแสด) ร่วมกับ ชมรมนักประดิษฐ์ (สีน้ำเงิน) ร่วมมือร่

นักเรียน-นักศึกษา ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน(สีแสด) ร่วมกับ ชมรมนักประดิษฐ์ (สีน้ำเงิน) ร่วมมือร่...

ตรวจสุขภาพประจำปีของนักศึกษา ปีการศึกษา 2559

ตรวจสุขภาพประจำปีของนักศึกษา ปีการศึกษา 2559
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ...

รวมพลังแห่งความภักดี เพื่อประกาศความจงรักภักดี

รวมพลังแห่งความภักดี เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม...

กำหนดสอบ TOEIC ของ ปวช.3 และ ปวส.2...
     การเตรียมตัวเข้าห้องสอบ
1 บัตรประจำตัวนักศึกษาบัตรประชาชน
2.แต่งกายชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย
3.มาให้ทันเวลาสอบที่กำหนด ถ้าสายเกิน10 นาที ไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ...
ปฏิทินติว V-Net ปีการศึกษา 2559 ...
     กำหนดวัน ติว V-Net ในวันที่ 9 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2560...
ขอเชิญชวน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเป็นพระราชกุศล...
     วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00-15.00 น....
ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน MOS Olympic Thialand Competition 2017 (MOS Olympic ...
     นักเรียน นักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 16-21 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ ที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขัน การใช้งานโปรแกรม MS Word , MS Excel , MS Power point Version 2013 ชิงแชมป์ประเทศไทย ในงาน MOS Olympic Thialand Competition 2017 (MOS Olympic ครั้งที่ 15)

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ที่ www.arit.co.th หรือ www.aritedu.com/olympic2017 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2682-6350 ต่อ 522-524...