C-TECH วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
Close


English Mate การนำเอาภาพยนต์ชั้นยอดมาทำเป็นสื่อการเรียนรู้ และ
ยังสามารถเลือกบทเรียนเองตามใจชอบ สามารถเรียนที่ไหนก็ได้ ไม่ว่า
จะเป็นที่บ้าน ในห้องเรียน ห้องสมุด ขอแค่มีคอมพิวเตอร์แลอินเตอร์เน็ตห้องเรียนอัจฉริยะของเรา มีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ อย่างเหมาะสม ทั้งสถานที่ตั้งห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ ระบบไฟฟ้า เครื่องเสียง ระบบปรับ
อากาศ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนต่างๆ ในห้องเรียน


ถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 2 เม.ย. 58...

ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท สยามฟูโกกุ จำกัด

ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท สยามฟูโกกุ จำกัด...

พิธีรับใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

พิธีรับใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 22 มี.ค. 58...

งานเลี้ยงปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557

งานเลี้ยงปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557
วันที่ 14 มี.ค. 58...

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัล "หนึ่งโ...
     รางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 2558

ประเภทนวัตกรรม ด้านสิ่งประดิษฐ์ สื่อ เทคโนโลยีการศึกษา
ชื่อผลงาน คือ ถังเติมน้ำมันเกียร์และน...
การแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษาระดับ ปวช.1 และ 2 ปวส...
     ให้มาติดต่อขอแก้ไขผลการเรียนตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 เม.ย 58...
รับสมัครครูใหม่ 3 ตำแหน่ง...
     ครูสอนภาษาอังกฤษ 2 ตำแหน่ง
ครูสอนภาษาจีน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร
     - วุฒิการศึกษาปริญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
    &nbs...
การรับสมัครนักศึกษาใหม่และกำหนดการเปิดเรียน ปีการศ...
     1. การรับสมัคร สถานที่รับสมัคร
     เปิดรับสมัครทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.00 น. (ยกเว้นวันที่ 13-17 เม.ย. 58) ณ ห้องร...