C-TECH วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
Close
นักศึกษาซีเทค ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข...
     นักศึกษาซีเทค ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการขาย ณ คณะวิทยาการ...
TOYOTA KORAT 1988 ขอเชิญนักศึกษาประกวดออกแบบ Toyot...
     TOYOTA KORAT 1988 ขอเชิญนักศึกษาประกวดออกแบบ Toyota Korat 1988 MasCot Design Con...
ระเบียบการออกฝึกงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นค...
     ระเบียบการออกฝึกงานวิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา

เพื่อให้การอ...
 
ภาพ โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๗...
นักศึกษาชาวซีเทคทำกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสนาม 80 ปี วันที่ 9 ส.ค. 57...
นักศึกษาชาวซีเทคเข้าร่วมทำกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 8 ส.ค. 57...