Untitled Document
27 สิงหาคม 2557
นักศึกษาซีเทค ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะ...
19 สิงหาคม 2557
นักศึกษาชาวซีเทคทำกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสนาม 80 ปี วั...  
main_07
27 สิงหาคม 2557
นักศึกษาซีเทค ได้รับรางวัลรองชนะเลิ... 
27 สิงหาคม 2557
TOYOTA KORAT 1988 ขอเชิญนักศึกษาประ... 
19 สิงหาคม 2557
ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงเงินรางวัล ... 
4 สิงหาคม 2557
ระเบียบการออกฝึกงาน วิทยาลัยเทคโนโล... 
19 สิงหาคม 2557
นักศึกษาชาวซีเทคทำกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสนาม 80 ปี วั... 
19 สิงหาคม 2557
นักศึกษาชาวซีเทคเข้าร่วมทำกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 8 ส.ค... 
23 กรกฎาคม 2557
ภาพการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย วันที่ 17 กรกฎาคม 2557... 
23 กรกฎาคม 2557
ภาพกิจกรรมการทำบุญตักบาตรวันเข้าพรรษาวันที่ 10 กรกฎาคม 2557...