Untitled Document
main_02
 

ภาพบรรยากาศการแข่งขันทักษะการตัดเหล็ก

ภาพบรรยากาศงาน Toyota Motor Sport

 

19 สิงหาคม 2557
ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงเงินรางวัล โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ...
19 สิงหาคม 2557
นักศึกษาชาวซีเทคทำกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสนาม 80 ปี วั...  
main_07
19 สิงหาคม 2557
ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงเงินรางวัล ... 
4 สิงหาคม 2557
ระเบียบการออกฝึกงาน วิทยาลัยเทคโนโล... 
17 มิถุนายน 2557
ข่าวดี ข่าวด่วน ฟรีตลอดโครงการ !!!... 
5 มิถุนายน 2557
ปฏิทินออกบริการวิชาการวิชาชีพสู่ชุม... 
19 สิงหาคม 2557
นักศึกษาชาวซีเทคทำกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสนาม 80 ปี วั... 
19 สิงหาคม 2557
นักศึกษาชาวซีเทคเข้าร่วมทำกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 8 ส.ค... 
23 กรกฎาคม 2557
ภาพการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย วันที่ 17 กรกฎาคม 2557... 
23 กรกฎาคม 2557
ภาพกิจกรรมการทำบุญตักบาตรวันเข้าพรรษาวันที่ 10 กรกฎาคม 2557...