Untitled Document
main_02
 

ภาพบรรยากาศการแข่งขันทักษะการตัดเหล็ก

ภาพบรรยากาศงาน Toyota Motor Sport

 

17 มิถุนายน 2557
ข่าวดี ข่าวด่วน ฟรีตลอดโครงการ !!!...
10 กรกฎาคม 2557
ภาพการอบรมดูงาน สาขาธุรกิจค้าปลีก ที่ บ.เดอะมอลล์ นครราชสีมา...  
main_07
17 มิถุนายน 2557
ข่าวดี ข่าวด่วน ฟรีตลอดโครงการ !!!... 
5 มิถุนายน 2557
ปฏิทินออกบริการวิชาการวิชาชีพสู่ชุม... 
2 มิถุนายน 2557
ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการ... 
14 มีนาคม 2557
ประกาศจากสำนักวิชาการ กำหนดการส่งงา... 
10 กรกฎาคม 2557
ภาพการอบรมดูงาน สาขาธุรกิจค้าปลีก ที่ บ.เดอะมอลล์ นครราชสีมา... 
10 กรกฎาคม 2557
ภาพการอบรมดูงาน สาขาบัญชี ที่สำนักหักบัญชีธนาคาร นครราชสีมา ... 
10 กรกฎาคม 2557
ภาพการอบรมดูงาน ที่โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล ของสาขาธุรกิจสถาน... 
10 กรกฎาคม 2557
ภาพการอบรมดูงานที่ The Greenery Resort Khao Yai ของสาขาการโร...