Untitled Document
main_02
 

ภาพบรรยากาศการแข่งขันทักษะการตัดเหล็ก

ภาพบรรยากาศงาน Toyota Motor Sport

 

21 เมษายน 2557
ประกาศ จาก C-tech Plus...
25 มีนาคม 2557
ภาพบรรยากาศงานรับใบประกาศ ปีการศึกษา2556...  
main_07
21 เมษายน 2557
ประกาศ จาก C-tech Plus... 
20 มีนาคม 2557
รายนามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำป... 
14 มีนาคม 2557
ประกาศจากสำนักวิชาการ กำหนดการส่งงา... 
21 กุมภาพันธ์ 2557
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษ... 
25 มีนาคม 2557
ภาพบรรยากาศงานรับใบประกาศ ปีการศึกษา2556... 
25 มีนาคม 2557
ภาพบรรยากาศงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2556... 
13 กุมภาพันธ์ 2557
ภาพบรรยากาศการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายนอก... 
13 กุมภาพันธ์ 2557
Sport Day C-techPlus 2014...